NEWS ABOUT US PROFILES CAREERS CONTACT COMPANY MAGAZINE Home
choose one

Złota Kotwica Baltexpo 2007 dla statków ewakuacyjnych

Podczas tegorocznych XIV targów morskich Baltexpo 2007 przyznano Złotą Kotwicę, prestiżową nagrodę Krajowej Izby Gospodarczej. Nagrodzono nią serię statków ewakuacyjnych budowanych w Stoczni Północnej na zlecenie Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. dla armatora Agip KCO. Złotą Kotwicę z rąk Włodzimierza Sobczaka wiceprezesa KIG, w asyście wojewody pomorskiego Piotra Karczewskiego oraz wiceministra Gospodarki Morskiej Piotra Zalewskiego odebrał prezes Remontowej S.A. Piotr Soyka.

Seria statków typu
ICE  BREAKING  EMERGENCY EVACUATION  VESSELS

Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A. w ramach kontraktu podpisanego 22 lipca 2005 r. z firmą AGIP KCO podjęła niezwykle trudne wyzwanie zaprojektowania i zbudowania statków ewakuacyjnych określanych skrótem IBEEV - Ice Breaking Emergency Evacuation Vessels. Statki te służą do ratowania życia ludzkiego w sytuacjach zagrożenia i przeznaczone są do pracy na polach naftowych Morza Kaspijskiego.
Kashagan na Morzu Kaspijskim w Kazachstanie, to jedno z pięciu największych na świecie pól naftowych. Odkryte w 2000 roku, obecnie zarządzane jest przez partnerów światowego potentata działającego na rynku wydobycia i przerobu ropy naftowej AGIP.
AGIP KCO zarządza polem roponośnym Kashagan w imieniu konsorcjum firm, wśród których są: Agip Caspian Sea B.V., KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips i Inpex.
Morze Kaspijskie położone jest w depresji 30 m poniżej poziomu oceanu. Choć jego głębokość wynosi 208 m, to jednak w rejonie północno wschodnim jest płytsze. Pole Kashagan znajdujące się 75 km od Atyrau leży na głębokości zaledwie 3.7 m, zaś temperatura w zimie spada tam poniżej -20 st. C, co powoduje formowanie się pokrywy lodowej, która zalega w tym rejonie przez wiele miesięcy.
Trudne warunki atmosferyczne w połączeniu z płytkim akwenem stanowiły niezwykłe wyzwanie dla stoczni i jej projektantów.

Na zlecenie „Remontowej” S.A. w Stoczni Północnej S.A. powstaje seria 8 unikatowych, prototypowych statków typu IBEEV. Cztery z nich stocznia przekazała już armatorowi w roku 2006 i w ciągu pierwszej zimowej eksploatacji sprawdziły się w stu procentach.

Charakterystyka techniczna

Zadaniem statków ewakuacyjnych jest ratowanie pracowników platform i innych instalacji naftowych pracujących na polu Kashagan w razie pożaru lub innego zagrożenia życia poprzez bezpieczne przetransportowanie ludzi statkiem na brzeg. Mówiąc obrazowo statki te muszą być zdolne do sforsowania ściany ognia i przepłynięcia przez rejon katastrofy w chmurze niebezpiecznych i trujących gazów, aby bezpiecznie przewieźć personel z pola roponośnego w bezpieczny rejon.


Wyzwaniem dla projektantów było rozwiązanie problemu napędu, który pozwoliłby jednostkom IBEEV na bezpieczną żeglugę i manewry w silnie toksycznym środowisku węglowodorowym. Powietrze kierowane jest do komór spalania dzięki specjalnej instalacji zawierającej 16 wysokociśnieniowych cylindrycznych pojemników, w których przechowywane jest pod ciśnieniem 350 bar. Po dekompresji jest ono kierowane do zespołu napędowego statku, zawierającego 2 agregaty prądotwórcze o mocy 800 kW/1500 rpm. Statek ma napęd typu diesel-electric, czyli silniki napędowe są silnikami elektrycznymi sterowanymi za pomocą przetwornic częstotliwości, które napędzają 2 stery azymutalne o mocy 550 kW przy 1500 rpm.
Forsowanie pokrywy lodowej o grubości 0.6 m na Morzu Kaspijskim możliwe jest dzięki kadłubowi o specjalnym, opracowanym na podstawie badań modelowych kształcie.  Płytki akwen rejonu, w którym wydobywana jest ropa wymagał także takiego zaprojektowania statku, aby jego zanurzenie nie przekraczało 2 m w lecie i 2.1 m w warunkach zimowych. Statki o długości całkowitej 45.1 m, szerokości 8 m i wysokości do pokładu górnego 5.8 m klasyfikowane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne Det Norske Veritas spełniają wszelkie wymagania konwencji MARPOL, SOLAS, jak również innych międzynarodowych przepisów.
Pracownicy ewakuowani z zagrożonej strefy kierowani są na pokład przez system tuneli łączących obiekty instalacji offshore ze statkami IBEEV. Na statek dostają się przez śluzę, do której świeże powietrze pobierane jest z 16 zbiorników cylindrycznych, następnie kierowani są do 3 hermetycznych pomieszczeń dla pasażerów. Podczas żeglugi każdy z ewakuowanych ma do dyspozycji osobistą maskę tlenową. Załogę statku stanowią dwie osoby, które podczas rejsu przebywają w dwóch sterówkach przygotowanych do zdalnej obsługi wszystkich systemów jednostki z cumowaniem włącznie.


Copyright 2005 Remontowa