NEWS ABOUT US PROFILES CAREERS CONTACT COMPANY MAGAZINE Home
choose one

Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej

W Gdańskiej Stoczni Remontowej działa nowa centrala systemu monitoringu pożarowego firmy Bosch, typu FPA – 500. Pierwsze czujki tego systemu zainstalowane zostały w remontowanym obiekcie biurowym z którego korzystają przedstawiciele armatorów realizujących swoje projekty w Remontowej S.A.
- Od przeszło 30 lat stosujemy w stoczni centrale pożarowe produkcji Polon – Alfa serii CSP 30 – mówi kierownik Zakładowej Służby Ratowniczej Jarosław Chodnicki. – Ten rodzaj central od lat nie jest produkowany, praktycznie nie można go już modernizować. Potrzeba nowoczesności w tym zakresie jest oczywista.
A nowoczesność to m.in. nowe systemy „adresowalne”, czyli takie, które przekazują sygnał z czujek pożarowych do alarmowego punktu monitoringu w zakładowej służbie ratowniczej z określeniem miejsca powstania zagrożenia. Nowa centrala FPA – 500 takie wymogi spełnia, stwarza ona też możliwości łatwej modułowej rozbudowy, obejmowania swoim zasięgiem kolejnych obiektów, a w przyszłości także remontowanych statków.
Koszt zakupu centrali systemu FPA – 500, to 70 tysięcy złotych. Zakup centrali wspomógł kwotą 25 tys. zł. podstawowy ubezpieczyciel majątku stoczni, firma PZU S.A. To zresztą nie pierwsza tego rodzaju współpraca, bo z funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń stocznia otrzymała wcześniej także dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.


Copyright 2005 Remontowa