Staże 2019

Z REMONTOWĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

    – program skierowany do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów, którzy:

 • swoją przyszłość wiążą z branżą stoczniową,
 • są odpowiedzialni i samodzielni,
 • chcą się rozwijać i zdobywać nową wiedzę i doświadczenie.

Cel programu:

 • pozyskanie ambitnych, dynamicznych i nastawionych na rozwój studentów/ absolwentów,
 • umożliwienie kandydatom nabycia umiejętności praktycznych,
 • wprowadzenie młodych ludzi w tajniki pracy jednej z największych Stoczni na świecie.


Co oferujemy:

 • możliwość odbycia płatnego stażu,
 • poznanie struktury organizacyjnej oraz specyfiki pracy w „Remontowa” S.A.,
 • zdobycie doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności stanowiącej bazę do dalszego kształcenia
  i rozwoju ścieżki kariery.

Proces:

 • Rekrutacja do programu:
  • termin składania aplikacji od 25 marca do 31 maja,
  • dokumenty składane po terminie nie będą rozpatrywane,
  • aplikować na staż można jedynie drogą elektroniczną tylko w okresie trwania naboru.
 • Czas trwania:
  • staż trwa do 3 miesięcy, w okresie od 01 lipca do 30 września,
 • Zapewniamy:
  • możliwość zdobycia doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności pod okiem specjalistów,
  • opiekuna, który będzie prowadził, nadzorował i pomagał w wykonywaniu zadań,
  • możliwość dalszej współpracy po zakończeniu programu,
  • uzyskanie dokumentów poświadczających odbycie stażu.