Shareholder

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI GDAŃSKIEJ STOCZNI "REMONTOWEJ" S.A. IM. J.PIŁSUDSKIEGO, CELEM DEMATERIALIZACJI - OGŁOSZENIE W MSIG Z DNIA 2020.10.21.

IM. J. PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000009191. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

 

wpis do rejestru: 24 kwietnia 2001 r.

 

[BMSiG-58447/2020]

 

Zarząd Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 16.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerami: 58 307 27 52, 58 307 23 43.

 

Wezwanie do złożenia akcji Gdańskiej Stoczni "Remontowej" S.A. im. J.Piłsudskiego, celem Dematerializacji - ogłoszenie w MSiG z dnia 2020.09.24.

IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000009191. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

wpis do rejestru: 24 kwietnia 2001 r.

 

[BMSiG-49671/2020]

 

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Zarząd Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia:

 

21.10.2020 r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 16.00.