R+D Projects

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i weryfikacja w skali pilotażowej przyjaznego dla środowiska, zintegrowanego z dokiem pływającym, systemu odbioru i oczyszczania wód balastowych i szlamów ze statku oraz wód technologicznych z procesu czyszczenia kadłuba statku, wykorzystującego do utylizacji zanieczyszczeń promieniowanie jonizujące.

Docelowym założeniem projektu jest skonfigurowanie systemu instalowanego na stoczniowej konstrukcji hydrotechnicznej jakim jest dok pływający, przy jego stosownym zmodernizowaniu, umożliwiającego w sposób kompleksowy zarządzać zrzucaniem wód z doku lub ich przyjmowaniem dla celów technologicznych.

Istotą projektu jest nowe podejście do rozwiązania problematyki postępowania z zanieczyszczoną wodą, z jaką mamy do czynienia z tytułu procesów remontu i konserwacji zadokowanych statków.

W wodach i szlamach balastowych oraz wodach z procesów technologicznych mogą występować zanieczyszczenia, od drobnoustrojów znajdujących w wodach balastowych, poprzez zanieczyszczania związane z porastaniem kadłubów statków (muszle, porosty), do zanieczyszczeń związanych z procesem konserwacyjno-malarskim niosącym zanieczyszczenia powiązane ze stosowaniem w ramach tego procesu szlaki pomiedziowej, zdejmowaniem z powierzchni kadłuba starej powłoki malarskiej i rdzy.

Projekt podzielony jest na trzy główne etapy: Badania przemysłowe, Prace rozwojowe oraz Prace przedwdrożeniowe.

Zakończenie realizacji wszystkich etapów projektu przewidziane jest do 30.06.2023r.

Wartość całego Projektu to 17.274.826,25 PLN, a wysokość kwoty dofinansowania wynosi w tym 7.440.229,13 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program sektorowy INNOship.