Privacy policy

Polityka prywatności

 

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu www.remontowa.com.pl jest Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego Spółka Akcyjna ul. Na Ostrowiu 1 80-958 Gdańsk.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Iq.pl, funkcjonującego pod adresem www.iq.pl.
 2.  Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
   szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. tworzenia statystyk ruchu w sposób rzetelny.
  5.  W ramach Serwisu stosowane są cookies „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
   usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   a. czas nadejścia zapytania,
   b. czas wysłania odpowiedzi,
   c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   f. informacje o przeglądarce użytkownika,
   g. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  5. Udostępnienie danych.
   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
   3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
    a. Internet Explorer
    b. Chrome
    c. Safari
    d. Firefo
    e. Opera
    f. Android
    g. Safari (iOS)
    h. Windows Phone
  7.  Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieujętych w niniejszym oświadczeniu stosuje się przepisy art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [ tj. Dz. U. 2018.1954].
 
RODO

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej jako RODO, wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, przekazujemy Państwu poniższe informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. z siedzibą: 80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1 (zwana dalej „Remontowa”);

 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail:  iodo@remontowa.com.pl ;

 

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania,
okres przechowywania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wystawienia, przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – jako spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Stoczni (art. 6 ust. lit. c RODO) – przez okres 6 lat;
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 6 lat;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 6 lat;
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO) – przez okres 6 lat;
 • na potrzeby wewnętrzne Stoczni obejmujące w szczególności raportowanie, statystyki, planowanie – jako prawnie uzasadniony interes Stoczni (art. 6 ust. lit f RODO) – przez okres 6 lat;
 • ochrony obiektów i terenów oraz informacji niejawnych – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO) – dane z monitoringu wizyjnego przez okres do 90 dni, dane w systemie kontroli dostępu – przez okres 7 lat
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust.1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 
Przysługujące Pani/Panu prawa
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • prawo do ich sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia ewentualnej umowy oraz prowadzenia negocjacji w celu jej zawarcia.

 
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stoczni, uczestniczącym w wykonywaniu/realizacji umowy (np. podwykonawcy, firmy obsługujące lub udostępniające systemy i narzędzia teleinformatyczne, podmioty  świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe);
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym  imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,  banki);
 • podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Stocznia;
 • podmiotom/ instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( sądy, organy państwowe).

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Monitoring wizyjny

 

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gdańskiej Stoczni „Remontowa”  im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku

1.Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu – kontroli ruchu osobowego (dalej jako SKD) w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. (zwanej dalej „Remontowa”) jest zapewnienie:

 • ochrony obiektu portowego jakim jest Remontowa (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia);
 • ochrony zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie Remontowa;
 • ochrony informacji niejawnych;
 • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Materiały pozyskane w trakcie monitoringu oraz SKD wykorzystane są wyłącznie w celu wskazanym w pkt. 1.
3. Monitoring umożliwia zbieranie, utrwalanie oraz przechowywanie danych wszystkich osób przebywających na terenie monitorowanych,  a w szczególności, takich jak: wizerunek, numery tablic rejestracyjnych pojazdów (samochody, motocykle) i numery boczne pojazdów. System nie  rejestruje dźwięku.
4. W ramach SKD ma miejsce zbieranie oraz przechowywanie następujących danych wszystkich osób przebywających na terenie Remontowa: imię i nazwisko, nazwa podmiotu zatrudniającego (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Remontowa), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Remontowa – np. interesanci), rodzaj, marka i nr rejestracyjny pojazdu.
5. W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, stwarzające potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia znajdującego się na terenie Remontowa (imię i nazwisko, nazwa podmiotu zatrudniającego, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia).
6.  Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz SKD w Spółce są zgodne z przepisami:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami);
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r. 2142);
 • Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków
  kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).;
 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków
  bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).

7. Miejsca objęte monitorowaniem oznakowane są piktogramem zawierającym obraz kamery.
8. Monitoringiem objęty jest cały teren Remontowa, z uwzględnieniem postanowień pkt. 9.
9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym nie naruszają godności oraz innych dóbr osobistych pracowników i osób przebywających na terenie Remontowa, jak również zasad wolności i niezależności związków zawodowych działających na terenie Remontowa. Monitoringiem nie są objęte w szczególności następujące pomieszczenia: szatnie, stołówki, pomieszczenia sanitarne, palarnie, łazienki, toalety, pomieszczenia udostępniane związkom zawodowym.
10. Wejście na teren Remontowa oraz miejsca objęte monitoringiem są oznakowane poprzez umieszczenie piktogramu zawierającego obraz kamery wraz z napisem „Teren monitorowany” oraz zawierają ogólną informację dot. przetwarzania danych osobowych, a
także odsyłają do innych warstw informacyjnych zawierających  szczegółowe informacje, zgodne z Art. 12 i 13 RODO (spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane).
11. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
12. Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osób, których dane są przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym i Systemem Kontroli Dostępu (SKD):

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. (dalej jako ADO lub REMONTOWA) z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk; dane kontaktowe: 58-307-11-08.
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: iodo@remontowa.com.pl
 • Monitoring wizyjny oraz System Kontroli Dostępu prowadzone są w celu i na podstawie:
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i ochrony mienia – podstawą prawną przetwarzanie jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Remontowa na podstawie Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
  mienia (t. j. Dz.U z 2017r. 2213), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • zapobiegania zdarzeniom, które mogą narazić na niebezpieczeństwo życie/zdrowie osób lub mienie znajdujące się na terenie Remontowa – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Remontowa na podstawie przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.); Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539); Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r.  2142);
 • ochrony informacji niejawnych – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Remontowa na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683);
 • ochrony informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa oraz innych, których ujawnienie mogłoby narazić Remontowa na szkodę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Remontowa.
 • Monitoring obejmuje obszar bram wjazdowych do Remontowa oraz inne tereny i obiekty na terenie Remontowa, które muszą być monitorowane z uwagi na ww. cele. Teren monitorowany oznaczony jest informacją o prowadzeniu monitoringu.
 • Monitoring nie jest stosowany w sposób ukryty oraz w pomieszczeniach, w których jego stosowanie jest zabronione (np. pomieszczenia sanitarne, toalety, pomieszczenia udostępniane związkom zawodowym).
 • W systemie monitoringu przetwarzane są następujące dane: wizerunek, numery tablic rejestracyjnych pojazdów (w szczególności: samochody, motocykle) i numery boczne pojazdów. System nie  rejestruje dźwięku.
 • W systemie SKD przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Remontowa), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Remontowa – np. interesanci), marka i nr rejestracyjny pojazdu.
 • W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, które mogą narazić na niebezpieczeństwo osoby lub mienie znajdujące się na terenie Remontowa (imię i nazwisko, nazwa firmy zatrudniającej, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia), a dotyczące: kontroli stanu trzeźwości, kontroli bagażu, kontroli manualnej, kontroli przepustek/kontroli dostępów, stosowania urządzeń technicznych do  wykrywania przedmiotów lub substancji zabronionych.
 • Podanie danych osobowych przez osoby zatrudnione na terenie Remontowa jest obowiązkowe, w przypadku pozostałych osób jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości wejścia/wjazdu na teren Remontowa.
 • Twoje dane będą przekazywane:
 • Podmiotom, które na zlecenie Remontowa wykonują czynności wspierające jego działalność (agencja ochrony mienia i osób, firma świadcząca usługi IT );
 • Podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważniającym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • Dane z monitoringu wizyjnego – do 90 dni licząc od dnia nagrania;
 • Dane z SKD – w formie papierowej – przez okres 7 lat, w systemie informatycznym przez okres 7 lat
 • Przysługuje Ci prawo do:
 • Dostępu do Twoich danych;
 • Sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach);
 • Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu do Remontowa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 • Remontowa nie przewiduje przekazywania Twoich danych do państw trzecich.